19

Museu de Granollers – Ciències Naturals. La Tela

El Museu de Ciències Naturals de Granollers presenta un programa d’activitats didàctiques relacionades amb les ciències naturals, el medi ambient i el patrimoni natural i també dóna suport i difon el treball de recerca del Museu i de les seves col·leccions.

L’acció educadora del Museu té com a objectiu estimular la curiositat, l’anàlisi i el coneixement a través de l’experiència vivencial, l’observació i la manipulació directa i l’experimentació pràctica. Les activitats escolars proposades són un recurs que fomenta emocions positives i de respecte pel medi natural i l’entorn i ajuda a desvetllar l’esperit científic i de recerca en els escolars.

També es programen activitats adreçades a les famílies, on podran compartir emocions, descobriments i coneixements i activitats per a tots els públics,  amb l’objectiu de divulgar i apropar la ciència als ciutadans. Membre del Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.

Dades de contacte:

Palaudàries, 102. Jardins Antoni Jonch Cuspinera
08402 Granollers
Tel. 93 870 96 51
A/e: m.granollers.cn@diba.cat
Web: http://www.museugranollersciencies.org/