3

Centre d’Estudis del Mar

El Centre d’estudis del Mar és un equipament d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona amb més de 25 anys de treball en els àmbits de la recerca, la pedagogia i la gestió del litoral. El seu objectiu és promoure el coneixement del litoral per tal de fer-ne compatible la conservació i protecció amb un ú públic respectuós.

Dades de contacte:

Centre d’Estudis del Mar
Passeig Marítim, 72
08870 Sitges
Tel. 938 945 154
A/e: cem@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/cem