18 (1)

Mas d’en Pedro

La promoció d’activitats educatives, científiques i de lleure, en especial la promoció d’activitats d’educació ambiental i de coneixement, protecció i millora de l’entorn; són els objectius principals de l’equip que gestiona Mas d’en Pedro. S’ofereixen activitats com: elaboració de recursos didàctics, col·laboració en diverses publicacions, exposicions, itineraris, participació en congressos i jornades.

Membre del Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Inscrita al Cens General d’Entitats d’Educació Ambiental de Catalunya, amb la gestió d’activitats de l’Associació Oikos Serveis Educatius. Autoritzada en el Cens d’Instal.lacions Juvenils de la Generalitat de Catalunya.

Dades de contacte:

Cea Mas d’en Pedro
C/Lloret 6,
08880 Cubelles
Tel. 938950908
A/e: maspedro2013@gmail.com
Web: http://maspedroblog.com/