14

Cooperativa de Projectes Ambientals La Copa

Cooperativa de treball associat, dedicada a l’educació ambiental i a realitzar projectes i activitats relacionades amb el medi ambient. L’equip de treball està format per persones amb formacions diverses. La diversitat aporta una riquesa qualitativa especial, que permet treballar les temàtiques des de diverses perspectives complementàries, amb un resultat global.

Membre del Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.

Dades de contacte:

c/ Josep M. de Sagarra, núm. 5 altell
17190 Salt (Girona)
Tel. 872 080 258
A/e: info@lacopa.cc
Web: http://www.lacopa.cc/