4.can coll aeria bing maps

Centre d’educació Ambiental Can Coll

Instal·lat en una antiga masia del segle XV, el centre d’educació ambiental Can Coll facilita el contacte del Parc amb les escoles bressol, d’educació infantil (3-6 anys), primària (6-12 anys), secundària (12-16 anys) i cicles formatius. La finca té dues-centes hectàrees de bosc i conreus, amb granja, hort, vinya i fruiterar. Desenvolupa també programes dirigits als estudiants de ciències de l’educació i als mestres en actiu. Les escoles d’educació especial reben un tracte preferent, amb programes dissenyats específicament.

Dades de contacte:

Ctra. de Cerdanyola del Vallès a Horta, Km 2
Apartat de Correus 121
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 936 920 396
A/e: cancoll@parccollserola.net
Web: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll