MINOLTA DIGITAL CAMERA

Escola de Natura El Corredor

L’Escola de Natura del Corredor Ca l’Arenes, està situada dins del Parc del Montnegre i el Corredor, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental. Es tracta d’un enitat formada per, un equip multidisciplinar d’educadors ambientals que treballem des del 1984 en la comunicació i la docència ambiental, en el disseny de programes educatius i de materials didàctics, i també en la recerca naturalista. És un dels membres fundadors del Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA).

Dades de contacte:

Ca l’Arenes
Apartat de correus 115
08450 Llinars del Vallès
Tel. 937 955 405
A/e: enc@pangea.org
Web: http://enc.pangea.org