9

Escola de Natura La Traüna

Antiga masia agrícola, adquirida en el seu moment per la Diputació de Barcelona, que la va rehabilitar a l’inici dels anys 80 com a equipament pedagògic, gestionat en règim de concessió administrativa per l’Associació Catalana Cases de Colònies.

Està habilitat perquè grups escolars hi facin estades d’un o mes dies i s’iniciïn en el coneixement del medi amb programes pedagògics adequats a cada nivell curricular. A més de les activitats d’escola de natura, s’hi fan estades i cursos de cap de setmana per a grups organitzats.

Dades de contacte:

Escola de Natura La Traüna
08470 Fogars de Montclús
Tel. 938 473 059 // 934 744 678
A/e: p.montseny.trauna@diba.cat
Web: http://fundesplai.org/ca/