11

Centre Municipal d’Educació Ambiental de Lleida

Des del Centre Municipal es té l’objectiu de desenvolupar l’Agenda de Lleida i el programa educatiu “Lleida en viu”.
El programa “Lleida en viu” és un programa d’educació ambiental per fomentar el coneixement de Lleida i el seu territori des de la perspectiva ecològica, al mateix temps que actua com una eina per promoure la cultura ambiental i els hàbits sostenibles dels lleidatans i lleidatanes. Les diferents activitats (adreçades a escolars, a altres col·lectius ciutadans i a la ciutadania en general) permeten descobrir els medis urbà, rural i natural de Lleida en estudiar els elements que els configuren i les relacions que s’hi estableixen. Aquesta descoberta es fonamenta en el treball de destreses com són l’observació, l’anàlisi, l’avaluació i la proposta que ajuden a reflexionar sobre el paper que tenen les persones sobre aquests medis, amb l’objectiu que les nostres decisions i actuacions suposin una millora de l’entorn, la qualitat de vida i la salut de tothom.

Dades de contacte:

c/ Ramon Argiles, s/n
25005 Lleida
Tel. 973 23 07 38
A/e: cea@paeria.es
Web : www.paeria.es