L’Erol de la Franquesa

Equip de l'erol_ok

Albert Torras, Màrian Navarro, Sílvia Delafuente i Bernat Torras.
Gener de 2015

Com a Associació Mestall, des de l’any 2013, combinen la gestió ecològica de la Franquesa de Moià amb la creació artística.

www.leroldelafranquesa.com