CEA Santa Marta

Santa Marta

Núria Canals, Núria Cruset, Ma. Josep Prat, Arnau Mundet, Margarida Feliu, Gisela Picanyol, Ariadna Vilarrassa, Lluís Pagespetit,…
Maig 1985

Equip dinàmic i multiprofessional. El maig de 1985 neix el CEA Santa Marta, Centre d’Educació Ambiental a Viladrau, a partir del 2005 rep el nom de Santa Marta CIEP, Centre d’Innovació Educativa del Parc. S’hi han format i treballat mes d’una cinquantena de professionals i per les seves instal·lacions ha passat més de 50.000 alumnes. Combinen la gestió de l’aula de natura, amb el disseny i creació de materials didàctics, projectes i programes d’EA. Equip d’educadors membres de la SCEA des de la seva creació.

www.viladraueducacio.com