L’Equip de Collserola

grupcollserola

“La situació i característiques de Collserola, han fet que des de l’inici del parc, l’educació ambiental s’hagi considerat una eina de gestió imprescindible, per fer compatible els usos i activitats amb els objectius de protecció dels hàbitats i la biodiversitat.

L’estabilitat d’un equip de professionals contractats ha permès que les mateixes persones dirigeixin i desenvolupin els programes d’acollida de visitants, d’educació i comunicació ambiental, documentació i recursos, voluntariat, participació ciutadana,… En resum, tot allò que comporta la gestió de l’Ús públic en un Parc Natural.”