Fundació vincles

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ester Sanglas, Ariadna Pomar, Marta Palou, Siscu Ruiz, Josep Bécares, Lluís Pagespetit,…
2009

Des de l’any 2009 creen el patronat de la Fundació Vincles, una entitat sense ànim de lucre, que realitza programes d’educació, participació i custòdia del patrimoni, per a la sostenibilitat i l’empoderament. Facilita metodologies que promouen la co-responsabilitat socio-ambiental com a procés de canvi i millora. Entitat adherida a la XVAC, Xarxa de voluntariat ambiental, XCT, Xarxa de custòdia del territori, a CST, Centre de sostenibilitat territorial i a la SCEA, Societat Catalana d’Educació ambiental

www.vinclesfundacio.cat