Grup de treball de Sortides

42 Grup de Treball de Sortides

Ana Prieto, Elena Forcada i Glòria Arribas
2009

Si anem enrere una quants anys, veurem que  la SCEA va néixer com a grup de persones que de forma itinerant es trobaven tres o quatre cops l’any a diferents punts de Catalunya per intercanviar i mostrar-se projectes, experiències i equipaments.

Al cap d’uns anys, quan van aparèixer altres temes i motius de treball comú, va sorgir un grup de treball que va agafar el testimoni d’aquella itinerància. Les persones del grup han anat variant però no el seu objectiu i el que empeny a proposar i organitzar les sortides d’un dia o de cap de setmana: les ganes d’estar al dia del que es cou, de conèixer el més nou que s’està fent… i evidentment, la millor manera de conèixer-ho és que siguin els seus propis impulsors, la gent del territori, els qui ens ho expliquin a casa seva.

Des del 2009 l’Ana Prieto, l’Elena Forcada i la Glòria Arribas formem el grup que impulsa les Sortides de la SCEA amb l’objectiu d’organitzar sortides per no perdre l’oportunitat de generar espais i moments que faciliten la coneixença mútua, la confidència i com a conseqüència, l’inici de moltes amistats.