Joan Vives Garcia

41Joan Vives

Sóc fill de pagès i des de petit vaig ajudar als meus pares a treballar la terra. Vaig començar a dissenyar el projecte agroecològic de “l’Hort de la Sínia” fa més de 20 anys. Durant aquests anys hem combinat la producció i l’educació ambiental, divulgant els beneficis dels aliments ecològics i fomentant hàbits saludables, així com donant a conèixer els valors naturals del riu Gaià.

www.hortdelasinia.com