Bea Ramirez

Bea Ramirez

Ambientòloga de formació, la curiositat per l’entorn natural que ens envolta i la certesa que l’educació és un motor de canvi i transformació de la societat, m’han fet treballar com educadora ambiental. Actualment treballo a la secretaria de la Societat Catalana d’Educació Ambiental, en contacte directe amb aquelles persones que, com jo, creuen i aposten per l’educació ambiental.