Alfons Raspall

41 Alfons Raspall_ok

Un primer bagatge formatiu com a biòleg i uns quants anys d’experiència en l’educació en el lleure, hem van portar a embrancar-me en l’aventura inicial de l’Escola de Natura del Corredor. Un gran escola també per a mi. Més tard vaig tenir l’oportunitat d’incorporar-me a l’equip educatiu del Parc de Collserola on he tingut el privilegi –rar a casa nostra– d’exercir d’educador ambiental amb un reconeixement professional digne. Finalment he d’admetre que m’agraden les muntanyes, de la mida que siguin. I que una part sensible de mi, de fa molts anys, està estretament lligada als Pirineus on també he tingut la sort d’exercitar la meva creativitat gràfica o multimèdia i d’impulsar projectes de promoció naturalista.

www.araspall.pangea.org